Współpraca z IH PAN i CENAGIS

Ośrodek podpisał umowę o współpracy z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Porozumienie dotyczy: wymiany danych badawczych, narzędzi oraz aplikacji, kwestii związanych ze standaryzacją informacji geograficzno-historycznej, tworzenia narzędzi cyfrowych służących gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych, współpraca projektowa, publikacyjna i konferencyjna. Jest to ważny etap w budowie infrastruktury informacji przestrzennej dla badań humanistycznych w Polsce. Głównym partnerem Ośrodka w realizacji porozumienia jest Zakład Atlasu Historycznego IH PAN. Obie instytucje współpracowały już wcześniej i są członkami CENAGIS (Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych).