Seminarium sióstr historyków zakonnych

9 lutego 2019 r. odbyło się kolejne seminarium sióstr historyków zakonnych pod przewodnictwem dr hab. Agaty Mirek. Spotkanie miało miejsce w Warszawie, w domu generalnym Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Żelaznej 97., gdzie mieści się także Muzeum św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego, z którego zbiorami uczestniczki zapoznały się po zakończonych obradach.