Seminarium na temat “Źródło historyczne i przestrzeń geograficzna. Patrocinia diecezji płockiej do końca XVI w.” – zaproszenie

29 marca o godz. 11. w Ośrodku odbędzie się otwarte seminarium nt. “Źródło historyczne i przestrzeń geograficzna. Patrocinia diecezji płockiej do końca XVI w.” Będziemy gościć p. Marka Stawskiego z Instytutu Historii PAN, który opracowuje katalog oraz mapę wezwań kościołów w diecezji płockiej.
Seminarium będzie miało formę hybrydową (Szopena 29/9, Lublin oraz MS Teams). Chętnych do wzięcia udziału w naszym spotkaniu prosimy o przesłanie krótkiego formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/wYXN9HDrfhoSDBrv9.