Seminarium na temat “Źródło historyczne i przestrzeń geograficzna. Patrocinia diecezji płockiej do końca XVI w.”

 

W dniu 29 marca o godz. 11 odbyło się otwarte seminarium na temat “Źródło historyczne i przestrzeń geograficzna. Patrocinia diecezji płockiej do końca XVI w.” Głównym referentem był dr Marek Stawski z Instytutu Historii PAN. Seminarium miało formę hybrydową – część uczestników była obecna w siedzibie Ośrodka (Chopina Szopena 29/9, Lublin), zaś inne osoby brały udział za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Dr Marek Stawski w swoim referacie przedstawił problemy związane z badaniami na temat wezwań kościołów w diecezji płockiej w średniowieczu. Patrocinia świątyń traktuje on w swoich analizach jako ważny fakt społeczny i wpisuje w szeroki kontekst stosunków religijnych, społecznych i gospodarczych średniowiecza. Przedstawił podział typologiczny oraz rozkład przestrzenny wezwań uwzględniając ich strukturę: proste-złożone, podstawowe-dodatkowe. Wiele miejsca w referacie oraz w dyskusji zajęły kwestie metodyki badań, które są zdeterminowane sposobem rejestracji wezwań w źródłach historycznych. Postawione zostało pytanie o znaczenie metod przestrzennych w charakterystyce oraz odkrywaniu czynników kształtujących wezwania kościołów oraz ich zmian.

20220329_111754

Zdjęcie 1 z 6