Rozpoczęcie projektu “Podziały terytorialne Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej (X-XXI w.)”

We wrześniu 2022 roku w Ośrodku rozpoczęto realizację projektu pt. “Podziały terytorialne Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej (X-XXI w.)” finansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module “Dziedzictwo narodowe”. Projektem kieruje Bogumił Szady, dyrektor Ośrodka.

Planowane, pięcioletnie prace mają na celu opracowanie katalogu i bazy danych przestrzennych dla jednostek podziałów terytorialnych Kościoła łacińskiego (rzymskokatolickiego) na ziemiach historycznie należących do państwa polskiego. W ramach projektu zostanie przeprowadzona digitalizacja map, inwentarzy, katalogów i innych materiałów, które będą stanowiły główną podstawę informacyjną opracowania. Staną się one podstawą harmonizacji danych przestrzennych i atrybutowych na temat diecezji, archidiakonatów, dekanatów i parafii w ich rozwoju historycznym. Przygotowane zostaną także rozwiązania służące integracji informacji dotyczących podziałów terytorialnych Kościoła łacińskiego z repozytoriami zewnętrznymi.

Efektem finalnym projektu ma być przestawienie całości zgromadzonego materiału w Internecie w postaci aplikacji internetowej, serwisów oraz danych do pobrania oraz przygotowanie pracy monograficznej dotyczącej rozwoju podziałów terytorialnych Kościoła łacińskiego na ziemiach historycznie związanych z państwem polskim.

NPRH/DN/SP/495771/2021/10