Referat prof. Roberta Kozyrskiego w Chełmie

19 lutego 2022 r. nasz kolega dr hab. Robert Kozyrski, prof. KUL w Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie wygłosił wykład: Chełm w epoce nowożytnej. Rozwój i upadek. Duża część wykładu poświęcona została geografii historycznej struktur kościelnych (w tym Kościoła unickiego) i zakonów, tak w samym Chełmie, jak i w ziemi chełmskiej w XVI-XVIII w.