Ośrodek partnerem projektu o bazylianach w Wielkim Księstwie Litewskim

„Bazylianie prowincji litewskiej w latach 1617-1839” to projekt badawczy realizowany w latach 2021-2023 pod kierunkiem prof. Doroty Weredy z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (NCN – 2020/39/B/HS3/01232). Nasz Ośrodek w ramach umowy między KUL oraz UPH w Siedlcach bierze udział w przygotowaniu części kartograficznej oraz informatycznej (bazy danych i aplikacje).

Portret Jozafata Brażyca autorstwa Aleksandra Tarasewicza (1680).

Celem projektu jest zbadanie historii bazylianów (OSBM) od utworzenia prowincji litewskiej w 1617 do kasaty zgromadzenia w 1839 na ziemiach pod zaborem rosyjskim. Bazylianie stanowili elitę Kościoła unickiego. Działalność tego zgromadzenia w istotny sposób ukształtowała procesy przemian kulturowych, edukacyjnych i religijnych wschodnich obszarów państwa polsko-litewskiego. Projekt ma na celu odtworzenie procesu tworzenia sieci instytucji, zapoznanie się ze środowiskiem założycieli i wspólnoty zakonnej z uwzględnieniem ich społecznego i terytorialnego pochodzenia, wykształcenia i kariery zakonnej. Przedstawiona zostanie działalność zakonu w zakresie programu duszpastersko-wychowawczego.


Link do strony projektu: https://bazylianie-prowincji-litewskiej.uph.edu.pl/pl.