O Ośrodku

Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce (do 1 VI 2010 r. Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce) został powołany do życia przez prof. Jerzego Kłoczowskiego. Formalnie powołany do życia w 1957 r. jako agenda Towarzystwa Naukowego KUL, a od 1968 r. jako samodzielna jednostka naukowo-badawcza KUL, w 2010 r. został włączony w struktury Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce stanowi główne centrum badawcze w Polsce dla studiów nad dziejami i organizacją przestrzenną Kościoła katolickiego i innych wyznań chrześcijańskich na obszarach Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ośrodek realizuje plan badań nad geografią społeczno-religijną za pomocą nowych technologii geoinformacyjnych (przestrzenne bazy danych i technologie GIS) oraz w seriach wydawniczych, np. Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, Studia i Materiały do Historii Chrześcijaństwa w Polsce, Geografia Historyczna Kościoła w Polsce.

Od początku swego funkcjonowania Ośrodek współpracuje z różnymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Do cyklicznych imprez naukowych organizowanych przez Ośrodek należy coroczna ogólnopolska konferencja naukowa historyków zakonnych.

Więcej o historii OBnGHKwP…

Autor: Zespół