Najnowsza publikacja prof. Agaty Mirek

W kwietniu 2021 r. nakładem wydawnictwa Routledge ukazała się publikacja książkowa pt. “The Transformation of Religious Orders in Central and Eastern Europe. Sociological Insights” pod redakcją Stefanii Palmisano, Isabelle Jonveaux i Marcina Jewdokimowa.

Pierwszy tom poświęcony został różnym aspektom współczesnych zmian w życiu konsekrowanym w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz przedstawia cykl badań nad monastycyzmem katolickim i prawosławnym. Łącząc badania z różnych miejsc w Europie Środkowej i Wschodniej, publikacja prezentuje z perspektywy społecznej badaczom i studentom socjologii, religioznawstwa i teologii, zainteresowanych zakonami przemiany życia religijnego.

Prof. Agata Mirek, jako autorka jednego z rozdziałów, w tekście “Female religious congregations in Poland in the face of changes from Communism to the transformation period (1945–2000)” prezentuje zagadnienia wpisujące się w głównie założenia publikacji: zwrócenie uwagi na zmiany w gospodarce, życie codzienne, organizację i obecność społeczną zakonów oraz rzucenie światła procesy społeczne i kulturowe XX i XXI wieku – takich jak komunizm i jego upadek czy rozwój nowych technologii komunikacyjnych.

 https://www.routledge.com/The-Transformation-of-Religious-Orders-in-Central-and-Eastern-Europe-Sociological/Palmisano-Jonveaux-Jewdokimow/p/book/9780367355548#