mgr Ewa Warczak

2018-2020 : Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, kierunek geoinformatyka, studia magisterskie
Tytuł pracy dyplomowej: “Koncepcja przestrzenno-diachronicznej bazy danych nazw ulic na przykładzie Lublina”

2015 – 2018: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, kierunek geoinformatyka, studia licencjackie
Tytuł pracy dyplomowej: “Dostępność komunikacyjna szpitali i przychodni w Lublinie na podstawie przestrzennej analizy sieciowej”

2012 – 2015: Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju
Profil: ekonomiczno – prawniczy