„Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku”

Aplikacja

Metadane i dane do pobrania

Świątynie/Churches

 

Serwis WFS:

GeoJSON:

GeoPackage:

KML:

XLSX:

MetadaneMetadata
Data:2020Date:2020
Ostatnia aktualizacja (dzień):15 marca 2022Last update (day):15 March 2022
Twórca:Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KULCreator:Institute for the Historical Geography of the Church in Poland KUL
Język danych:plLanguage:pl
Standard zapisu znaków:UTF-8Character set:UTF-8
Licencja:CC BY-SALicense:CC BY-SA
Układ odniesienia:EPSG 3857Reference system:EPSG 3857
BBOX:1611421.01,
5676901.87,
3563427.03,
7797687.22
BBOX:1701831.03,
6160432.27,
3564387.49,
7789414.89
Topologia:punktTopology:point
Lista kolumn/FieldsWyjaśnienieExplanation
ob_ididentyfikator unikatowyunique identifier, object id
diocesenazwa diecezjiname of a diocese
adeaconrynazwa archidiakonatuname of a archdeaconry
deanerynazwa dekanatuname of a deanery
typetyp kościoła (świątynia główna – kościół parafialny; świątynia pomocnicza – kościół filialny lub kaplica publiczna)type of a church [świątynia główna (pl), main church – parish church (en); świątynia pomocnicza (pl), auxiliary church – filial church or public chapel (en)]
pl_typecharakter osady (miasto; wieś)type of a settlement unit [miasto (pl), town, city (en); wieś (pl), village (en)]
pl_namegłówna nazwa miejscowościmain name of a place (a locality)
pal_namenazwa województwa (zob. wykaz skrótów)name of a palatinate (see list of abbreviations)
titlewezwanie kościoła (zob. wykaz skrótów)title of a church, name of a church (see list of abbreviations)
parishprzynależność parafialnaparochial affiliation of a auxiliary church
sourcedokumentacja źródłowa (zob. wykaz skrótów)source documentation (see list of abbreviations)
materialtyp materiału budowlanego (zob. wykaz skrótów)type of building material (see list of abbreviations)
kindrodzaj kościoła (zob. wykaz skrótów)kind of a church (see list of abbreviations)
patronagetyp patronatu (zob. wykaz skrótów)type of patronage (see list of abbreviations)
pl_name_deniemiecka nazwa miejscowości, szczególnie na ziemiach zachodnich i północnychname of a place (german), especially in western and northern zones
pl_name_vinna nazwa miejscowościname of a place (variants)
commentuwagi i komentarzeremarks and comments
ObjectIdnumer porządkowyserial number

 
Domy zakonne/Monasteries

 

Serwis WFS:

GeoJSON:

GeoPackage:

KML:

XLSX:

MetadaneMetadata
Data:2020Date:2020
Ostatnia aktualizacja (dzień):15 marca 2022Last update (day):15 March 2022
Twórca:Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KULCreator:
Institute for the Historical Geography of the Church in Poland KUL
Język danych:plLanguage:pl
Standard zapisu znaków:UTF-8Character set:UTF-8
Licencja:CC BY-SALicense:CC BY-SA
Układ odniesienia:EPSG 3857Reference system:EPSG 3857
BBOX:1701831.03,
6160432.27,
3564387.49,
7789414.89
BBOX:1701831.03,
6160432.27,
3564387.49,
7789414.89
Topologia:punktTopology:point
Lista kolumn/FieldsWyjaśnienieExplanation
ob_ididentyfikator unikatowyunique identifier, object id
namenazwa zgromadzenianame of a an order
pl_typecharakter osady (miasto; wieś)type of a settlement unit [miasto (pl), town, city (en); wieś (pl), village (en)]
pl_namegłówna nazwa miejscowościmain name of a place (a locality)
pal_namenazwa województwa (zob. wykaz skrótów)name of a palatinate (see list of abbreviations)
diocesenazwa diecezjiname of a diocese
titlewezwanie kościoła zakonnego (zob. wykaz skrótów)title of a monastery church, name of a monastery church (see list of abbreviations)
sourcedokumentacja źródłowa (zob. wykaz skrótów)source documentation (see list of abbreviations)
categorykategoria domu zakonnego (m – męski, z – żeński)category of a monastery house (m – male, z – female)
provincenazwa prowincji zakonnejname of a province
kindrodzaj domu zakonnego lub kościoła zakonnego (zob. wykaz skrótów)kind a monastery house or of a monastery church (see list of abbreviations)
pl_name_vinna nazwa miejscowościname of a place (variants)
pl_name_deniemiecka nazwa miejscowości, szczególnie na ziemiach zachodnich i północnychname of a place (german), especially in western and northern zones
s_provincenazwa podprowincji zakonnej (np. kustodii)name of a subprovince (e.g. custody)
commentuwagi i komentarzeremarks and comments
ObjectIdnumer porządkowyserial number

 
Granice kościelne/Catholic boundaries

 

Serwis WFS:

GeoJSON:

GeoPackage:

KML:

XLSX:

MetadaneMetadata
Data:2020Date:2020
Ostatnia aktualizacja (dzień):15 marca 2022Last update (day):15 March 2022
Twórca:Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KULCreator:Institute for the Historical Geography of the Church in Poland KUL
Język danych:plLanguage:pl
Standard zapisu znaków:UTF-8Character set:UTF-8
Licencja:CC BY-SALicense:CC BY-SA
Układ odniesienia:EPSG 3857Reference system:EPSG 3857
BBOX:1600265.50,
5645599.00,
3712955.00,
7929436.50
BBOX:1600265.50,
5645599.00,
3712955.00,
7929436.50
Topologia:poligonTopology:polygon
Lista kolumn/FieldsWyjaśnienieExplanation
area_ididentyfikator obszaruunique identifier, area id
deanery_ididentyfikator dekanatuidentifier of a deanery
deanerynazwa dekanatuname of a deanery
adeacon_ididentyfikator archidiakonatuidentifier of a archdeaconry
adeaconrynazwa archidiakonatuname of a archdeaconry
diocese_ididentyfikator diecezjiidentifier of a diocese
diocesenazwa diecezjiname of a diocese
metrop_ididentyfikator metropoliiidentifier of a metropolitan province
metropolynazwa metropoliiname of a metropolitan province
ObjectIdnumer porządkowyserial number

 
Granice świeckie/Secular boundaries

 

Serwis WFS:

GeoJSON:

GeoPackage:

KML:

XLSX:

MetadaneMetadata
Data:2020Date:2020
Ostatnia aktualizacja (dzień):15 marca 2022Last update (day):15 March 2022
Twórca:Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KULCreator:Institute for the Historical Geography of the Church in Poland KUL
Język danych:plLanguage:pl
Standard zapisu znaków:UTF-8Character set:UTF-8
Licencja:CC BY-SALicense:CC BY-SA
Układ odniesienia:EPSG 3857Reference system:EPSG 3857
BBOX:1610724.49,
5656905.46,
3702496.14,
7918130.10
BBOX:1610724.49,
5656905.46,
3702496.14,
7918130.10
Topologia:poligonTopology:polygon
Lista kolumn/FieldsWyjaśnienieExplanation
ididentyfikator obszaruunique identifier, area id
palat_ididentyfikator województwa lub innej jednostki administracji świeckiejidentifier of a palatinate or of an another civil administrative unit
pal_namenazwa województwa (zob. wykaz skrótów)name of a palatinate (see list of abbreviations)
ObjectIdnumer porządkowyserial number