Kontakt

Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL


Adres do korespondencji:

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin


Siedziba:

ul. Chopina 29/9
tel. +48 81 45 45 328


Zapraszamy również na stronę OBnGHKwP na oficjalnej stronie KUL:

https://www.kul.pl/o-osrodku,11247.html