Seminarium sióstr historyków zakonnych

9 lutego 2019 r. odbyło się kolejne seminarium sióstr historyków zakonnych pod przewodnictwem dr hab. Agaty Mirek. Spotkanie miało miejsce w Warszawie, w domu generalnym Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. […]