“Na tym miejscu Chwała Boga Najwyższego odprawiać się będzie… “

W dniach 1-2 marca 2019 r. prof. dr hab. Henryk Gapski oraz dr Edyta Chomentowska  wzięli udział w konferencji naukowej pt. Na tym miejscu Chwała Boga Najwyższego odprawiać się będzie… W setną rocznicę rewindykacji klasztoru oo. Bernardynów w  Radecznicy (1919-2019). Konferencja została zorganizowana przez Klasztor oo. Bernardynów w Radecznicy, Wyższe Seminarium Duchowne oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie oddział w Kalwarii Zebrzydowskiej.