Contact

Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL


Adres do korespondencji:

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin


Address (seat):

ul. Chopina 29/9
20-023 Lublin

tel. +48 81 45 45 328


E-mail:

instygeo@kul.pl

Zapraszamy również na stronę OBnGHKwP na oficjalnej stronie KUL:

https://www.kul.pl/o-osrodku,11247.html