Aplikacja „Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku” została przygotowana przez Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce w oparciu o dane opublikowane w pracy S. Litaka o tym samym tytule (TNKUL, Lublin 2006, ISBN: 83-7306-326-9  ). Aplikacja znajduje się pod linkiem: https://atlas.kul.pl/katolicy_ron_1772

Aplikacja „Religie i wyznania w Koronie w II połowie XVIII w.” została przygotowana przez Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce w oparciu o dane opublikowane w pracy B. Szadego, Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII w., Lublin 2010 (Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ISBN: 978-83-7363-095-1). Aplikacja znajduje się pod linkiem: https://atlas.kul.pl/katolicy_ron_1772

Confessions:
Diecezja/Eparchia/Konsystorz:
Archidiakonat/Oficjalat/Inspekcja:
Dekanat/Namiestnictwo/Seniorat:

Nazwa (mapa) Typ Wezwanie Źródło