SGKP Wyszukiwanie haseł w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego. Więcej ...
Szukaj w SGKP
Ilość wyników:

Zakres wyszukiwania:W czasie wyszukiwania można używać znaków specjalnych:
Bez żadnych znaków specjalnych znajdowane są hasła zawierające wpisany ciąg liter w dowolnym miejscu,
nawet w środku wyrazu.
^ to początek całego hasła np. ^Wieś to m.in. Wieś Królewska, ale nie Nowa Wieś
$ to koniec całego hasła np. awa$ to m.in. Końska Hlawa, ale nie Rawa Biała
. (kropka) to dowolna litera, np. . . (ze spacją w środku) to nazwy dwuczłonowe, a W.lka to min. Wólka, Wolka, Welka
.* to 0 lub więcej dowolnych liter, np. .*Góra to m.in. Bukowa-Góra
.+ to 1 lub więcej dowolnych liter, np. +.górki+. to m.in. Ogórkiszki, ale nie Górki, a .+ .+ .+ to m.in. nazwy trójczłonowe
| to logiczne lub, np. Wólka|Welka
Możliwe jest podanie identyfikatora hasła, np. sgkp_t_1_hasla.3531

(c) 2020 IHPAN; Opracowanie geoinformatyczne: Grzegorz Myrda