About

Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce, do 1 VI 2010 r. Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, powstał w 1956 r. dzięki inicjatywie pracowników naukowych, historyków KUL: prof. […]