Bogumił Szady, Ph.D. Assoc. Prof.Institute for the Historical Geography of the Church in Poland

Historical Geoinformation Laboratory
tel: (081) 445 31 94; mobile: 660089782
e-mail: szady@kul.lublin.pl
historical geoinformation (geo-ecclesiae.kul.pl)

orcid.org/0000-0003-0059-5596Research interests

 • historical geography of religions and denominations, 
 • socio-religious history of East-Central Europe,
 • historical cartography and application of GIS tools in historical research,
 • spatial history and digital humanities,

 

Projects (selected)
pełny wykaz: orcid.org/0000-0003-0059-5596

 • "Cartography at the service of political reforms in the times of Stanisław August Poniatowski – a critical elaboration of ‘Geographical-statistical description of the parishes in the Kingdom of Poland’ and the maps of the palatinates by Karol Perthées", National Programme for the Development of the Humanities, no. 11H 18 0122 87, 2020-2025 – leader
 • "A Historical Atlas of Poland in the 16th century: supplements to the series", National Programme for the Development of the Humanities, no. 1aH 15 0373 83, 2015-2021 – team member
 • “Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej”, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, nr 2bH 15 0216 83, 2016-2019 – kierownik projektu, ontohgis.pl

 

Działalność organizacyjna

 • Polish Historical Society - Main Board member, Lublin Branch vice-chair
 • Commission of Historical Geography, Polish Historical Society - member
 • Komisja Krajobrazu Kulturowego, Polskie Towarzystwo Geograficzne - Committee member
 • Zespół Historii Kartografii, Instytut Historii Nauki PAN - Team member
 • Society of the Institute of East-Central Europe - member
 • Polska Grupa Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique Comparée  – członek komisji
 • Studia Geohistorica – Chief editor
 • Studia Źródłoznawcze – Scientific Board member
 • GIS in Science (conference) – Scientific Board member

 

Publikacje (wybór)
pełny wykaz: orcid.org/0000-0003-0059-5596

 

Show all

2020

Myrda, Grzegorz; Szady, Bogumił; Ławrynowicz, Agnieszka

Modeling and Presenting Incomplete and Uncertain Data on Historical Settlement Units Journal Article

In: Transactions in GIS, 24 (2), pp. 355-370, 2020, ISSN: 13611682.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: historical geography, historical GIS, identity of localities, ontology, settlement units

2019

Szady, Bogumił

Rozwój struktur parafialnych i dekanalnych metropolii mohylewskiej (1783–1918) Journal Article

In: Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 54 (2), pp. 5-42, 2019.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Catholic Church, diocesan Schematisms, historical geography, Mogilev metropolis, parishes, Russia

Szady, Bogumił

The Geography of Religious and Confessional Structures in the Crown of the Polish Kingdom in the Second Half of the Eighteenth Century Book

Peter Lang GmbH, Berlin and Bern and Bruxelles and New York and Oxford and Warszawa and Wien, 2019, ISBN: 9783631785997.

Links | BibTeX | Tags: Early Modern History, historical geography, Polish-Lithuanian Commonwealth, Religious History

2018

Szady, Bogumił

Historical Cartography of Confessions and Religions in the Polish-Lithuanian Commonwealth: Between Historical Geography and Spatial History Journal Article

In: Studia Geohistorica, 6 , pp. 136–148, 2018.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: Church History, Early Modern History, Historical Cartography, historical geography, Polish-Lithuanian Commonwealth, Religious History, Spatial History

Szady, Bogumił

Dawna mapa jako źródło w badaniach geograficzno-historycznych w Polsce Journal Article

In: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66 (2), pp. 129–141, 2018, ISSN: 0023-5881.

Links | BibTeX | Tags: historical geography, history of cartography, old maps

2017

Szady, Bogumił

Religious Regionalization of the Polish Crown in the Second Half of the Eighteenth Century: A Geographical-Historical Approach Incollection

In: Kleinmann, Yvonne; Heyde, Jürgen; Hüchtker, Dietlind; Kałwa, Dobrochna; Nalewajko-Kulikov, Joanna; Steffen, Katrin; Wiślicz, Tomasz (Ed.): Imaginations and Configurations of Polish Society. From the Middle Ages through the Twentieth Century, pp. 174–207, Wallstein Verlag, Göttingen, 2017, ISBN: 9783835319042.

Links | BibTeX | Tags: Early Modern History, historical geography, Polish Crown, Polish-Lithuanian Commonwealth, Polish-Lithuanian CommonwealthPolish-Lithuanian Commonwealth, Religious History

Szady, Bogumił

Geografia Reformacji w województwie lubelskim od XVI do XVIII w. / Die Geographie der Reformation in der Woiwodschaft Lublin (16.-18. Jahrhundert) Incollection

In: Brudny, Grzegorz; Matwiejczyk, Witold; Willaume, Małgorzata; Żurek, Sławomir Jacek (Ed.): Spadkobiercy Reformacji. Ewangelicy w Lublinie i na Lubelszczyźnie (historia, kultura, ekonomia, literatura)/Erben der Reformation Protestanten in Lublin und Lubliner Land (Geschichte, Kultur, Wirtschaft, Literatur), pp. 31–65, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 2017, ISBN: 9788373067936.

Links | BibTeX | Tags: Early Modern History, historical geography, Lublin Palatinate, Polish-Lithuanian Commonwealth, Protestant Reformation, Religious History