2011 Jubileusz 40-lecia badań nad żeńskim ruchem zakonnym w Polsce. KUL Lublin 2 VI 2011