2011 Wręczenie Doktoratu Honoris Causa KUL siostrze Małgorzacie Annie Borkowskiej