Religie i wyznania w Koronie w II połowie XVIII wieku

Mapa opiera się głównie na źródłach i opracowaniach przynoszących systematyczne informacje o strukturach oraz rozmieszczeniu obiektów sakralnych religii i wyznań. Obejmuje w sumie 15 253 obiekty sakralne, w tym 8311 cerkwi unickich, 5720 kościołów łacińskich, 841 synagog i bożnic, 276 świątyń luterańskich, 35 cerkwi prawosławnych, 22 kościoły katolickie obrządku ormiańskiego, 19 świątyń mennonickich, 14 – kalwińskich, 10 – braci czeskich, 3 kienesy karaimskie oraz 2 meczety.
Informacje przedstawione w aplikacji oraz w plikach do pobrania zostały pogrupowane w 2 działy: 1) świątynie oraz 2) granice. Całość zasobu została zaopatrzona w odpowiednie metadane oraz wykaz skrótów. Ze strony aplikacji można pobrać także książkę B. Szadego, Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII w., Lublin 2010.