„Religie i wyznania w Koronie w II połowie XVIII w.”

Aplikacja

Metadane i dane do pobrania

Obiekty sakralne/Sacral objects

 

Serwis WFS:

GeoJSON:

GeoPackage:

KML:

XLSX:

MetadaneMetadata
Data:2020Date:2020
Ostatnia aktualizacja (dzień):23 marca 2022Last update (day):23 March 2022
Twórca:Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KULCreator:Institute for the Historical Geography of the Church in Poland KUL
Język danych:plLanguage:pl
Standard zapisu znaków:UTF-8Character set:UTF-8
Licencja:CC-BY-NDLicense:CC-BY-ND
Układ odniesienia:EPSG 3857Reference system:EPSG 3857
BBOX:1696775.72,
6001119.15,
3685543.70,
7320440.73
BBOX:1696775.72,
6001119.15,
3685543.70,
7320440.73
Topologia:punktTopology:point
Lista kolumn/FieldsWyjaśnienieExplanation
ob_ididentyfikator unikatowyunique identifier, object id
pl_namegłówna nazwa miejscowościmain name of a place (a locality)
pl_name_deniemiecka nazwa miejscowości, szczególnie na ziemiach zachodnich i północnychname of a place (german), especially in western and northern zones
pl_name_vinna nazwa miejscowościname of a place (variants)
pl_typecharakter osady (miasto; wieś)type of a settlement unit [miasto (pl), town, city (en); wieś (pl), village (en)]
materialtyp materiału budowlanego (zob. wykaz skrótów)type of building material (see list of abbreviations)
patronagetyp patronatu (zob. wykaz skrótów)type of patronage (see list of abbreviations)
titlewezwanie kościoła (zob. wykaz skrótów)title of a church, name of a church (see list of abbreviations)
denomprzynależność wyznaniowa świątynidenominational belonging of a place of worship
sourcedokumentacja źródłowa (zob. wykaz skrótów)source documentation (see list of abbreviations)
pal_namenazwa województwa (zob. wykaz skrótów)name of palatinate/voivodeship (see list of abbreviations)
deanerynazwa dekanatu/protopopii (namiestnictwa)name of a deanery/protopopy(governorship)
adeaconrynazwa archidiakonatu (prepozytury, dziekanii) /oficjalatuname of a archdeaconry (provostship, deaconry)/officialate
diocesenazwa diecezji/eparchiiname of a diocese/eparchy
metropolynazwa metropoliiname of a metropolitan province
typetyp świątyni (świątynia główna – kościół parafialny; świątynia pomocnicza – kościół filialny lub kaplica publiczna)type of a of a place of worship [świątynia główna (pl), main church – parish church (en); świątynia pomocnicza (pl), auxiliary church – filial church or public chapel (en)]
parishprzynależność parafialnaparochial affiliation of a auxiliary church
kindrodzaj kościoła (zob. wykaz skrótów)kind of a church (see list of abbreviations)
namenazwa zgromadzenianame of a an order
ObjectIdnumer porządkowyserial number

 
Borders/Granice

 

Serwis WFS:

GeoJSON:

GeoPackage:

KML:

XLSX:

MetadaneMetadata
Data:2020Date:2020
Ostatnia aktualizacja (dzień):23 marca 2022Last update (day):23 March 2022
Twórca:Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KULCreator:Institute for the Historical Geography of the Church in Poland KUL
Język danych:plLanguage:pl
Standard zapisu znaków:UTF-8Character set:UTF-8
Licencja:CC-BY-NDLicense:CC-BY-ND
Układ odniesienia:EPSG 3857Reference system:EPSG 3857
BBOX:1685719.62,
5992125.00,
3712146.50,
7337003.50
BBOX:1685719.62,
5992125.00,
3712146.50,
7337003.50
Topologia:poligonTopology:polygon
Lista kolumn/FieldsWyjaśnienieExplanation
ididentyfikator obszaruunique identifier
cat_diocesnazwa diecezji łacińskichname of Latin dioceses
cat_adeaconazwa archidiakonatów łacińskichname of the Latin archdeaconry
cat_deanernazwa dekanatów łacińskichname of Latin deaneries
uni_diocesnazwa diecezji unickichthe name of the Uniate dioceses
uni_adeaconazwa archidiakonatów unickichthe name of the Uniate archdeaconries
uni_deanernazwa dekanatów unickichname of Uniate deaneries
palat_namenazwa województwaname of palatinate/voivodeship
commentuwagi i komentarzeremarks and comments
ObjectIdnumer porządkowyserial number