Seminarium na temat “Źródło historyczne i przestrzeń geograficzna. Patrocinia diecezji płockiej do końca XVI w.”

W dniu 29 marca o godz. 11 odbyło się otwarte seminarium na temat “Źródło historyczne i przestrzeń geograficzna. Patrocinia diecezji płockiej do końca XVI w.” Głównym referentem był dr Marek Stawski z Instytutu Historii PAN. Seminarium miało formę hybrydową – część uczestników uczestniczyła w nim w siedzibie Ośrodka (Chopina Szopena 29/9, Lublin), zaś inne osoby brały udział za pośrednictwem aplikacji Ms Teams.

Ośrodek partnerem projektu o bazylianach w Wielkim Księstwie Litewskim

„Bazylianie prowincji litewskiej w latach 1617-1839” to projekt badawczy realizowany w latach 2021-2023 pod kierunkiem prof. Doroty Weredy z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (NCN – 2020/39/B/HS3/01232). Nasz Ośrodek w ramach umowy między KUL oraz UPH w Siedlcach bierze udział w przygotowaniu części kartograficznej oraz informatycznej (bazy danych i aplikacje).