Byli pracownicy

Dyrektorzy

prof. Jerzy Kłoczowski (1956-2000)

prof. Henryk Gapski (2001-2018)

dr hab. Agata Mirek (2018-2022)

Zespół

mgr Adam Chruszczewski

mgr Teresa Bednara

mgr Krystyna Dębowska

dr hab. Jerzy Flaga

dr hab. Piotr Paweł Gach

dr Janina Gawrysiak

mgr Henryk Grocholski

dr Stanisław Jop

mgr Maria Juran

mgr Anna Kaszuba

prof. Stanisław Litak

dr Sławomir Mielnik

mgr Helena Mierkowska

mgr Lidia Müllerowa

mgr Olga Nicińska

dr Marcin Paluch

mgr Mirosław Pieńkowski

dr Wojciech Polak

mgr Amadeusz Targoński

mgr Aleksandra Wołyniak

mgr Roman Zarzycki

mgr Zofia Żuchowska