dr hab. Bogumił Szady, prof. KULOśrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce

Pracownia Geoinformacji Historycznej
tel: (081) 445 31 94; kom: 660089782
e-mail: szady@kul.lublin.pl
geoinformacja historyczna (geo-ecclesiae.kul.pl)

orcid.org/0000-0003-0059-5596Zainteresowania naukowe

 • geografia historyczna wyznań i religii, 
 • historia społeczno-religijna Europy Środkowo-Wschodniej,
 • kartografia historyczna i zastosowania systemów informacji geograficznej w badaniach historycznych,
 • historia przestrzenna i cyfrowa humanistyka,

 

Projekty badawcze (wybór)
pełny wykaz: orcid.org/0000-0003-0059-5596

 • „Kartografia w służbie reform państwa epoki stanisławowskiej – krytyczne opracowanie »Geograficzno-statystycznego opisania parafiów Królestwa Polskiego« oraz map województw koronnych Karola Perthéesa”, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, nr 11H 18 0122 87, 2020-2025 – kierownik projektu
 • „Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii”, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, nr 1aH 15 0373 83, 2015-2021 – wykonawca
 • “Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej”, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, nr 2bH 15 0216 83, 2016-2019 – kierownik projektu, ontohgis.pl

 

Działalność organizacyjna

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – członek Zarządu Głównego, wiceprezes Oddziału w Lublinie
 • Komisja Geografii Historycznej, Polskie Towarzystwo Historyczne – członek komisji
 • Komisja Krajobrazu Kulturowego, Polskie Towarzystwo Geograficzne – członek komisji
 • Zespół Historii Kartografii, Instytut Historii Nauki PAN – członek zespołu
 • Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej – członek towarzystwa
 • Polska Grupa Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique Comparée  – członek komisji
 • Studia Geohistorica – redaktor naczelny
 • Studia Źródłoznawcze – członek rady naukowej
 • GIS w nauce (konferencja) – członek komitetu naukowego

 

Publikacje (wybór)
pełny wykaz: orcid.org/0000-0003-0059-5596

 

Show all

2019

Szady, Bogumił

The Geography of Religious and Confessional Structures in the Crown of the Polish Kingdom in the Second Half of the Eighteenth Century Book

Peter Lang GmbH, Berlin and Bern and Bruxelles and New York and Oxford and Warszawa and Wien, 2019, ISBN: 9783631785997.

Links | BibTeX | Tagi: Early Modern History, historical geography, Polish-Lithuanian Commonwealth, Religious History

2018

Szady, Bogumił

Historical Cartography of Confessions and Religions in the Polish-Lithuanian Commonwealth: Between Historical Geography and Spatial History Journal Article

In: Studia Geohistorica, 6 , pp. 136–148, 2018.

Abstract | Links | BibTeX | Tagi: Church History, Early Modern History, Historical Cartography, historical geography, Polish-Lithuanian Commonwealth, Religious History, Spatial History

2017

Szady, Bogumił

Religious Regionalization of the Polish Crown in the Second Half of the Eighteenth Century: A Geographical-Historical Approach Incollection

In: Kleinmann, Yvonne; Heyde, Jürgen; Hüchtker, Dietlind; Kałwa, Dobrochna; Nalewajko-Kulikov, Joanna; Steffen, Katrin; Wiślicz, Tomasz (Ed.): Imaginations and Configurations of Polish Society. From the Middle Ages through the Twentieth Century, pp. 174–207, Wallstein Verlag, Göttingen, 2017, ISBN: 9783835319042.

Links | BibTeX | Tagi: Early Modern History, historical geography, Polish Crown, Polish-Lithuanian Commonwealth, Polish-Lithuanian CommonwealthPolish-Lithuanian Commonwealth, Religious History

Szady, Bogumił

Geografia Reformacji w województwie lubelskim od XVI do XVIII w. / Die Geographie der Reformation in der Woiwodschaft Lublin (16.-18. Jahrhundert) Incollection

In: Brudny, Grzegorz; Matwiejczyk, Witold; Willaume, Małgorzata; Żurek, Sławomir Jacek (Ed.): Spadkobiercy Reformacji. Ewangelicy w Lublinie i na Lubelszczyźnie (historia, kultura, ekonomia, literatura)/Erben der Reformation Protestanten in Lublin und Lubliner Land (Geschichte, Kultur, Wirtschaft, Literatur), pp. 31–65, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 2017, ISBN: 9788373067936.

Links | BibTeX | Tagi: Early Modern History, historical geography, Lublin Palatinate, Polish-Lithuanian Commonwealth, Protestant Reformation, Religious History