Współpraca z IH PAN i CENAGIS

Ośrodek podpisał umowę o współpracy z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Porozumienie dotyczy: wymiany danych badawczych, narzędzi oraz aplikacji, kwestii związanych ze standaryzacją informacji geograficzno-historycznej, tworzenia narzędzi cyfrowych służących gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych, współpraca […]