mgr Aleksandra Wołyniak

2020-obecnie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek geoinformatyka, studia magisterskie
Tytuł pracy dyplomowej: “Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania przestępstw wobec kobiet w Polsce – analizy przestrzenne z wykorzystaniem narzędzi GIS”

2017-2020: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek geoinformatyka, studia licencjackie
Tytuł pracy dyplomowej: “Przestrzenne zróżnicowanie wybranych rodzajów przestępstw na terenie Lublina z wykorzystaniem GIS”

2014-2017: Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie
Profil: europejski