Szlachta Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI-XVIII w. Kontekst krajowy i międzynarodowy, Prof. Robert Kozyrski

.
Autora projektu interesuje głównie stosunek szlachty gromadzącej się na trzech sejmikach małopolskich (krakowskim, lubelskim, sandomierskim) do zagadnień dotyczących relacji Kościół-państwo w długim okresie chronologicznym (XVI-XVIII w.). Mieszczą się one w nurcie badań społeczno-religijnych, ostatnimi czasy zaniedbanych, a stanowiących podstawę analizy społeczeństw w wymienionym przedziale chronologicznym. Proponowane więc działania badawcze są skoncentrowane na zagadnieniach:
    • kontaktów sejmikującej szlachty z hierarchami kościelnymi, głównie biskupami,
    • kwestii tolerancji i nietolerancji wyznaniowej,
    • konfliktów szlachty z duchowieństwem, które wprost przekładały się na treść obrad sejmików, ale też sejmów,
    • mecenatu szlacheckiego wobec instytucji kościelnych,
    • zaangażowania szlachty i duchowieństwa w sprawy Rzeczypospolitej, w jej obronę przed wrogiem zewnętrznym i wynikającym z tego tytułu wspieraniem finansowym (podatkowym).

 

autor: Robert Kozyrski