Pięćdziesiąt lat badań nad żeńskim ruchem zakonnym w Polsce na KUL, prof. Agata Mirek

.

Przedmiotem projektu jest historia badań nad żeńskim ruchem zakonnym w Polsce. Opracowanie dziejów międzyzakonnej współpracy historycznej, prowadzonej pod kierunkiem prof. Jerzego Kłoczowskiego oraz Krystyny Dębowskiej i Agaty Mirek przy czynnym zaangażowaniu pracowników Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce to pilna potrzeba udokumentowania i opublikowania tej ważnej inicjatywy, która wydała konkretne owoce, a wśród nich opublikowanych 17 tomów materiałów źródłowych do historii żeńskiego ruchu zakonnego, dokumentujących dzieje 55 żeńskich wspólnot zakonnych, w okresie II wojny światowej i okupacji. Materiały te, jak również 5 tomów w serii Zakony żeńskie w PRL, stanowią jedyne tego typu zbiory w skali Europy Środkowej i Wschodniej, dokumentują zaangażowanie żeńskich wspólnot zakonnych, a tym samym Kościoła katolickiego i jego służby podczas drugiej wojny światowej.

Ponadto koniecznym do opracowania jawi się fenomen odbywanych corocznie od 1971 r. ogólnopolskich konferencji naukowych historyków zakonnych oraz kwartalnych regionalnych seminariów naukowych dla sióstr zakonnych, zajmujących się historią swoich zgromadzeń.

autor: Agata Mirek