Najnowsza publikacja prof. Agaty Mirek
Aktualności

Najnowsza publikacja prof. Agaty Mirek

W kwietniu 2021 r. nakładem wydawnictwa Routledge ukazała się publikacja książkowa pt. “The Transformation of Religious Orders in Central and Eastern Europe. Sociological Insights” pod redakcją Stefanii Palmisano, Isabelle Jonveaux i Marcina Jewdokimowa. Pierwszy […]

Aktualności

Współpraca z IH PAN i CENAGIS

Ośrodek podpisał umowę o współpracy z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Porozumienie dotyczy: wymiany danych badawczych, narzędzi oraz aplikacji, kwestii związanych ze standaryzacją informacji geograficzno-historycznej, tworzenia narzędzi cyfrowych służących gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych, współpraca […]

Aktualności

Seminarium im. Jerzego Kłoczowskiego

2 grudnia 2020 r. odbyło się Seminarium im. Jerzego Kłoczowskiego. Zainicjowanie przez OBnGHKwP spotkań naukowców, osób zaangażowanych w prace z zakresu geografii historycznej, jak i zainteresowanych tego rodzaju badaniami jest upamiętnieniem Jego osoby. Pierwsze seminarium […]