śp. prof. Agata Mirek (1970-2022)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, wieloletni pracownik i dyrektor Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL, historyk XIX i XX wieku, specjalistka w zakresie dziejów zakonów żeńskich w XIX i XX wieku, autorka ponad 100 prac naukowych, redaktor wielu tomów serii: „Zakony żeńskie w PRL”.

Przełożona Generalna Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej, przewodnicząca Komisji Historycznej przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce oraz wiceprzewodnicząca tej Konferencji, członkini Komisji Historii Kobiet przy Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego, laureatka wielu nagród, m.in. w dwóch edycjach konkursu „Książka Historyczna Roku” im. Oskara Haleckiego oraz Stowarzyszenia Wydawców Katolickich w kategorii książka historyczna.

Odeszła od nas przedwcześnie. Zawsze pełna optymizmu, energii i zaangażowania, ciepła i cierpliwa, niosła bezinteresowną pomoc wszystkim wokół siebie. Była osobą wielkiej pracowitości, sprawiedliwości i skromności. Wspaniale i harmonijnie godziła posługę Bogu i bliźniemu, w którym zawsze potrafiła dostrzec dobro.

Agato, będzie nam Ciebie bardzo brakowało….